Ang tawag sa malakas maghilik at madalas inuubo

ay hilik-cough-ter.

No comments:

Post a Comment