Kung ang helipad ay landing-an ng helicopter,

ang maxipad ay landing-an ng...

No comments

Powered by Blogger.