Kung ang helipad ay landing-an ng helicopter,

ang maxipad ay landing-an ng...

No comments:

Post a Comment