Kung mapapangasawa ni Venus Raj si Bruno Mars,

siya'y magiging Venus Mars.

No comments

Powered by Blogger.