Kung ang mga taga Poland ay Polish,

ang taong taga Holland ay Hollish.

No comments:

Post a Comment