Kung ang mga taga Poland ay Polish,

ang taong taga Holland ay Hollish.

No comments

Powered by Blogger.