Ang kusina na walang pagkain

... ay parang beach na walang buhangin.

No comments:

Post a Comment