Kung gusto mo ng matinding hamon,

... uminom ka ng pampatulog ngunit labanan mo antok.

No comments

Powered by Blogger.