Walang kasing halimuyak sa bulaklak

...pag cihcharon bulaklak.

No comments:

Post a Comment