Igalang ang katabi

.. kaya sa sinehen, takpan ng panyo ang bibig pagkinagat ang chicharon.

No comments

Powered by Blogger.