Kung pera ang pinapangsulat mo

... akin na yan at papalitan ko na lang ng papel.

No comments

Powered by Blogger.