Kung pera ang pinapangsulat mo

... akin na yan at papalitan ko na lang ng papel.

No comments:

Post a Comment