Hindi ka pasasalamatan ng matandang inalayan mong tumawid ng kalye

... kung wala siyang balak tumawid.

No comments:

Post a Comment