Ang buhay ay masalimuot

...kapag ang pusa'y kumagat at aso ang kumalmot.

No comments:

Post a Comment