Pantay-pantay lahat ng tao

...kung titingnan mo galing eroplano.

No comments:

Post a Comment