Pantay-pantay lahat ng tao

...kung titingnan mo galing eroplano.

No comments

Powered by Blogger.