Ang taong adik sa texting,

...masmahalaga pa ang 100 free text in a day, keysa bigyan mo siya ng hamburger.

No comments:

Post a Comment