Kung ang damit ay may mantsa

... pantayan sa pagmantsa ng buong damit para di mahalata

No comments:

Post a Comment