Boy Gago Comics

Ipinakikilala ang Mascot ng Gagong Kasabihan: Boy Gago
(Click comics to enlarge)

No comments:

Post a Comment