Ang wacky pose

...ay tagapantay ng pangit at maganda.

No comments

Powered by Blogger.