Ang wacky pose

...ay tagapantay ng pangit at maganda.

No comments:

Post a Comment