May tatlong klaseng tao sa mundo, ang manloloko, ang nagpapaloko,

.. at ang nanonood lang sa mga manloloko na niloloko ang naloko.

No comments:

Post a Comment