Para matuto magnakaw ng halik

...kelangan isipin pano magnakaw ng ngiti.

No comments:

Post a Comment