Kapag ang kalye ay naghahati sa dalawa...

...lumipad para makita kung saan sila pareho papunta.

No comments

Powered by Blogger.