[Tinagalog] "Birds of the same feather flock together."

Ang ibong may kakambal na balahibo, sabay nagtatanggalan.

No comments

Powered by Blogger.