[Dilang Pinilipit]

Pumuna ang paminta sa imprenta para magpintura ng peluka.

No comments

Powered by Blogger.