Ang giniginaw na walang kumot

ay parang kuto sa nakatira sa kalbo.

No comments:

Post a Comment