Ang taong busog,

mahirap malaglagan ng pantalon hanggang tuhod.

No comments:

Post a Comment