Ang taong busog,

mahirap malaglagan ng pantalon hanggang tuhod.

No comments

Powered by Blogger.