Ang magaling kumuha ng Visa,

ay visa-cum-laude.

No comments:

Post a Comment