Ang magaling kumuha ng Visa,

ay visa-cum-laude.

No comments

Powered by Blogger.