Ang gagong asenso,

may sariling domain na blog ! www.gagongkasabihan.com
(Akalain mong magkakadomain ang gago.)

No comments:

Post a Comment