[Tinagalog] All work and no play makes Jack a dull boy.

"Kung puro trabaho at walang laro, si Jack ay magiging manyika."

No comments

Powered by Blogger.