Ang tawag sa pedicure para sa mga aso

ay pawdicure.

No comments:

Post a Comment