Ang tawag sa pedicure para sa mga aso

ay pawdicure.

No comments

Powered by Blogger.