Ping sinabing mag face-to-face kayo,

hindi pwedeng daanin sa facebook.

No comments

Powered by Blogger.