Pag mali ang naging prediction mo,

itama ang sabihin at tawagin siyang postdiction.

No comments

Powered by Blogger.