Pag mali ang naging prediction mo,

itama ang sabihin at tawagin siyang postdiction.

No comments:

Post a Comment