Kung gusto mong magimbento ng bagong app pang Facebook,

subukan mo ipangalan siyang Mafiaville o Farm Wars.

No comments:

Post a Comment