Kapag bumigat ang pakiramdam ng isang braso pagnainiksyunan,

magpainiksyon rin sa kabila para pantay.

No comments:

Post a Comment