Kung ang mga Australians ay taga Australia,

ang mga Canadians ay taga Canadia.

No comments:

Post a Comment