Kung ang mga Australians ay taga Australia,

ang mga Canadians ay taga Canadia.

No comments

Powered by Blogger.