Pag dadagdagan ang sweldo mo ng isang "0",

wag pumayag sa unahan o pagkatapos ng decimal point.

No comments:

Post a Comment