Kung magkaroon ng lata ng Pork & Beans na panay pork at iisa ang bean,

ang tawag dun ay Bean & Porks.

No comments:

Post a Comment