Batuhin ng ipis ang kalaban mo,

kung kaya mong hawakan bago ihagis.

No comments:

Post a Comment