Kung hindi mo kaya itaga sa bato,

masmadaling itaga sa lechong manok.

No comments:

Post a Comment