Kung may bigote ang pistachio,

ang tawag dun ay mustachio.

No comments:

Post a Comment