Ang tawag sa nanay na aso

ay hindi dogma.

No comments:

Post a Comment