Ang tawag sa nanay na aso

ay hindi dogma.

No comments

Powered by Blogger.