Kalimutan na ang tirahan, and asawa, ang edad o pangalan,

wag lang kalimutan magbayad sa jeep bago bumaba.

No comments:

Post a Comment