Dilang Pinulupot (Tongue Twister)

Keber ko kung kalurkei kong kakropekan eh keri kumain kina kebab.

No comments:

Post a Comment