Kung nagtetext ang driver, wag tanggalan ng celphone.

Tanggalan ng susi ng sasakyan.

1 comment:

Powered by Blogger.