Kung hindi uukol, hindi bubukol.

Kung hindi uutot, hindi babantot.

1 comment:

Powered by Blogger.