Ang tawag sa babaeng security guard na mahilig kay Lady Gaga

ay Lady Gaguard.

No comments

Powered by Blogger.