Ang mga naduduwag sa dugo ay taga STD

- Samahan ng mga Takot sa Dugo.

No comments:

Post a Comment