Ang turnilyo ay parang buhay

...umiikot ngunit minsan nalalaglag, natatapakan, nawawawala at kinakalawang.

No comments:

Post a Comment