Ang hulog ng langit ay biyaya.

Wag lang ipot ang mahulog sayo.

No comments:

Post a Comment