Kung ang nanay mo ay kabayo at tatay mo ay elepante

...hindi ko alam kung paano ka nakakatype sa keyboard at nakakasurf pa.

No comments

Powered by Blogger.