Kung ano ang saluhin, yun ang mapapasaiyo.

Kung lapida ang sinalo, derechong libing ang bagsak mo.

No comments

Powered by Blogger.