Ang maglakad ng matulin

... jogger o may matinding pangangailangan pumunta sa banyo.

No comments

Powered by Blogger.