Ang maglakad ng matulin

... jogger o may matinding pangangailangan pumunta sa banyo.

No comments:

Post a Comment