Sa kasagingan, may saging. Sa katarantaduhan, may tarantado.

Sa kaharian, may hari. Sa kalingkingan, may lingking ?

No comments

Powered by Blogger.